Khách hàng

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các phụ kiện may mặc cho các doanh nghiệp trên toàn quốc,  dần dần Công ty Lương Ký Hiệu Địa Cầu đã khẳng định thương hiệu và sự tín nhiệm từ các đối tác lớn như Công ty TNHH SX HTD Bình Tân (BITA'S), Công ty TNHH Bình Tiên (BITI'S), Công ty TNHH TM&SX Hùng Huy (HUNG HUY FOOTWEAR), Công ty TNHH SX&TM Vinh Thong (VITHOCO) và các đối tác khác trên cả nước.

Chính sách Hỗ trợ khách hàng của công ty Lương Ký

Hình 1: Logo đối tác Bita's

Hình 2: Logo đối tác Biti's

Hình 3: Logo đối tác Hung Huy Footwear

Hình 5: Logo đối tác Vithoco