MSP 15

$0

- Kích thước Đường kính (lọt lòng): Size 14 (14x18mm); 16 (16x20mm); 18 (18x22mm); 20 (20x24mm); 22 (22x26mm); 24 (24x28mm); 26 (26x30mm); 28 (28x32mm); 30 (30x34mm);… - Độ dày: 5 Zem, 6 Zem, 7 Zem. - Nguyên vật liệu: Sắt, Atimol, Đồng Thau. - Màu sắc: Được Xi theo yêu cầu của khách hàng.