MSP 8108

$0

- Kích thước đa dạng: 6(H)x8(R)mm; 6x10mm; 6x12mm; 6x14mm; 6x16mm; 6x18mm; 6x20mm; 6x22mm; 6x24mm; 6x26mm; 6x28mm; 6x30mm;… - Độ dày: 5 Zem, 6 Zem, 7 Zem. - Nguyên vật liệu: Sắt, Atimol, Đồng Thau. - Màu sắc: Được Xi theo yêu cầu của khách hàng.